M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
teamcoaching

Teamcoaching

Een nieuwe taak of teamsamenstelling door reorganisatie, groei van de organisatie? Te veel spanning in het team, te weinig resultaat?

Er zijn diverse omstandigheden waarin een team het proces niet (voldoende) op gang kan krijgen, waardoor het stagneert of zelfs ondermijnend kan uitwerken op taken, relaties en resultaten.

Herinrichten van het teamproces

Bij teamcoaching gaat het niet om de individuele ontwikkeling van teamleden, maar om het herinrichten van het teamproces. Daarbij is het zaak om de manier waarop de teamleden met elkaar en de doelen omgaan te verbinden met wat het team moet doen: proces en inhoud op orde krijgen teneinde resultaat te behalen.

Het belangrijkste doel van het coachen is herstel of toename van de kwaliteit in de samenwerking, afstemming, conflicthantering, vertrouwen, onderling respect, kortom de teamverantwoordelijkheid. Dit zijn aspecten waarin een goed, succesvol team zich onderscheidt van een moeizaam functionerend, onproductief team.

De team- en bedrijfscultuur verdienen aandacht gezien hun impact op kwaliteiten als vrijheid, creativiteit en kritiek als 'tegenspraak'. Deze zijn bepalend voor de betrokkenheid, het gevoel ertoe te doen.
Wij laten ons inspireren door Lencioni en Tuckman.

Een team coachen heeft zin en krijgt betekenis als er een goed omschreven en gedragen doel is geformuleerd. Dit doel kan bijgesteld worden gaande het proces.

Proces teamcoaching

Omdat wij willen werken aan bestendige resultaten - dus geen eenmalige opleving - coachen wij teams doorgaans gedurende 9-12 maanden, met bijeenkomsten elke 4-8 weken.

Naast bijeenkomsten als belangrijkste vorm, maakt metaskope gebruik van psychologische en bedrijfsmatige instrumenten, waaronder: Golden Personality Type Profiler, teamscan, DISC, Thomas Kilmann.

Vragen over teamcoaching? Neem contact met ons op

Neem contact op