M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
psychotherapie bedrijf

Ondernemend in psychologie - psychologie in de onderneming

Psychotherapie Hilversum

Hans Stramrood en Paula den Hertog zijn beide BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij hebben jarenlange ervaring in het psychotherapeutisch behandelen en hanteren daarbij diverse theoretische kaders en technieken.

Hans Stramrood is lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Hij neemt de behandelingen voor zijn rekening. Paula den Hertog levert een vakinhoudelijk bijdrage - o.a. bij intervisie - en voert coördinerende taken uit.

Ben je op zoek naar goede psychotherapie in regio Hilversum? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Specialistische GGZ

De psychotherapie die aangeboden wordt valt in het kader van tweedelijns oftewel specialistische GGZ (SGGZ). Daarbij gaat het om individuele, persoonsgerichte behandelingen voor angstklachten, depressieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapie is een serie gesprekken waarin je in een professionele setting zelfonderzoek doet. Dit zelfonderzoek gaat over je gedrag, gedachten en gevoelens en over hun bijdrage aan het bestaan en in stand houden van jouw klachten.

Inzicht in jezelf krijgen met psychotherapie

Het doel van de behandeling is via inzicht in jezelf als persoon te komen tot verandering of tot acceptatie.

Vergoeding psychotherapie

Voor 2019 heeft metaskope contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars, nl. Achmea-groep, VGZ-groep, CZ-groep en Menzis, evenals DSW en Caresq. Deze verzekeraars vergoeden psychotherapie vanuit de basisverzekering.

Met de Friesland (regio NO- Nederland) heeft metaskope géén contract afgesloten voor 2019.

Het wettelijk eigen risico - voor zover nog niet gebruikt - zal door de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht bij de cliënt.
Voor 2019 is dit € 385,- per jaar.

De wachttijd voor psychotherapie bij metaskope bedraagt momenteel circa 2 maanden. Doorgaans kan na de intake met de behandeling gestart worden.

➔ Bekijk behandeltarieven voor vrijgevestigden
  • Bij het 1ste gesprek dien je een verwijsbrief van je huisarts mee te nemen, zoals vereist wordt door de zorgverzekeraars. Hierin moet de (voorlopige) indicatie vermeld worden - huisartsen zijn bekend met deze gang van zaken.
  • Je kan jezelf telefonisch of per email aanmelden voor een eerste, oriënterend gesprek. Zie hiervoor ook de contactpagina.

  • Hans Stramrood en Paula den Hertog zijn gehouden aan de Beroepscode van het NIP en klachtenprocedures van de beroepsverenigingen.
psychotherapie