M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
Bij de procedure van het assessment laat metaskope zich leiden door de Algemene Standaard Testgebruik (AST) en Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Als vertaling hiervan hanteert metaskope de volgende stappen in het assessmentraject:

 1. Afstemming en vraagstelling
  Met de opdrachtgever wordt de vraag voor onderzoek besproken in samenhang met relevante informatie over de context (bv. functie, bedrijfscultuur). Dit leidt tot een gezamenlijke vraagstelling.
 2. Keuze van de instrumenten
  De te gebruiken tests worden afgestemd op de vraagstelling; te denken valt aan psychologische tests en bedrijfstests.
 3. Uitnodigen van kandidaat
  Kandidaat ontvangt bij de uitnodiging relevante informatie over doel en procedure van het assessment, alsmede informatie over de condities (spelregels, rechten) waaronder het onderzoek wordt gedaan.
 4. Uitvoeren onderzoek
  Interview, psychologische en bedrijfsinstrumenten, biografische vragenlijst.
 5. Verwerking uitkomsten
  Hierbij worden de resultaten van de verschillende instrumenten uitgewerkt om een goed beeld te kunnen geven van kandidaat en om een duidelijk antwoord te geven op de vraagstelling.
 6. Rapportage aan kandidaat
  Dit gebeurt in een gesprek, waarbij de verschillende uitkomsten in hun samenhang worden besproken alsook het daaruit volgende advies. Kandidaat kan de informatie die hij geeft tijdens het assessment aanvullen en corrigeren.
 7. Rapportage aan opdrachtgever
  Nadat kandidaat toestemming heeft gegeven, wordt de rapportage aan de opdrachtgever uitgebracht. Deze rapportage is gelijk aan wat met kandidaat is besproken.
  NB: van de rapportage kan een schriftelijk rapport gemaakt worden. Vooraf wordt overeengekomen of dit gewenst en relevant is.
 8. Vervolgtraject
  Bekeken kan worden of er behoefte is aan een vervolgtraject, bv. in de vorm van een follow-up of coaching.


In de AST zijn ook de rechten van de kandidaat weergegeven, waarvan de belangrijkste zijn:
 • recht op geheimhouding
 • recht op verbetering/aanvulling
 • recht op blokkeren van de rapportage
Vragen over de procedure? Neem contact met ons op

Neem contact op