M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl

René Schel

René Schel is onze partner op het gebied van bedrijfsgerichte assessments.

René Schel is als assessor en trainer gespecialiseerd in vraagstukken binnen kleine en middelgrote (familie)bedrijven, met ruime kennis en ervaring in het helpen doorontwikkelen van mens & organisatie. Hiertoe verzorgt hij onder andere trainingen en coaching in leiderschap, cultuurverandering en bedrijfsstrategie.

In samenwerking met René Schel kunnen wij uw organisatie de optimale bandbreedte aanbieden van assessments (selectie-, ontwikkeling- en loopbaan-) alsook een ruim scala van vervolgtrajecten.


P.N. Lincklaen Arriëns

Drs. Peter N. Lincklaen Arriëns is onze partner in advisering en business coaching van internationaal opererende bedrijven.

Peter Lincklaen Arriëns heeft een brede internationale ervaring in zowel het bedrijfsleven als de non-profitsector, vanuit (interim) management posities.
De samenwerking is erop gericht om een brede en internationaal georiënteerde context te bieden, waarin de culturele achtergronden in teams van Nederlandse en internationale medewerkers, kunnen worden overbrugd en benut. Door overeenkomsten te versterken en verschillen te accepteren, wordt een gemeenschappelijk kader gecreëerd voor opvattingen, werkwijzen waarmee de effectiviteit en samenwerking kunnen worden geoptimaliseerd.