M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
metaskope locatie

Ondernemend in psychologie - psychologie in de onderneming

Ervaren psychologen in Hilversum

Metaskope in Hilversum bestaat uit de psychologen Hans Stramrood en Paula den Hertog.

"Je kunt een mens niet iets leren, je kunt hem helpen ontdekken wat hij in zich heeft." ~ Galileo

Hans Stramrood

Hans is sinds zijn afstuderen in 1980 (RUU) werkzaam op terreinen waar de persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staan. Hij was en is zich sterk bewust hoe groot de impact is op de kwaliteit van je leven en werken wanneer je onder je kunnen functioneert. In werk en organisaties is het dan vooral de aandacht voor het 'human capital' die zijn warme belangstelling heeft. Hij is begonnen als (klinisch) psycholoog in de GGZ, waar hij zich ook specialiseerde tot psychotherapeut. Werkend in verschillende settings leerde hij het belang kennen van de organisatorische processen en het vaak indringende effect dat deze hebben op mens en resultaat. Zijn ervaringen in lijn- en staffuncties hebben daar nadrukkelijk aan bijgedragen.

Psychologisch consult en psychotherapie

In 1998 begon hij met Paula den Hertog een eigen bureau voor psychologisch consult en psychotherapie, dat in korte tijd z'n plek verdiende in het veld van vrijgevestigde professionals. Ook had hij 5 jaar een regionale bestuursfunctie voor zijn beroepsgroep. Zijn ervaring met werkgerelateerde problematiek bracht hem al snel in contact met bedrijven en organisaties, wat hem motiveerde om ook coaching tot zijn werkterrein te maken. Inmiddels heeft hij voor diverse bedrijven van naam medewerkers gecoacht, tot veler tevredenheid. In deze tijd werd het bureau omgezet in het bedrijf metaskope.

Werkgerelateerde assessments

Sinds enige tijd heeft hij zijn ervaring met psychologisch onderzoek met succes getransformeerd naar het doen van werkgerelateerde assessments, waarmee hij mensen en bedrijven van advies dient bij het selecteren en ontwikkelen.

Hans legt zich erop toe om zo snel als kan en zo langzaam als nodig, tot de kern te komen. Dit vraagt uitdagen en stimuleren met een grote portie respect. Het gaat hem goed af, zeker omdat hij een snelle denker en een sensitieve optimist is. Hij begrijpt emotionele en relationele dynamiek gemakkelijk en krijgt de essentie snel op tafel. Hij hecht er veel belang aan - in het kader van een veilig werkklimaat - om zijn eigen referentiekader te onderscheiden van dat van de ander.drs. Hans J. Stramrood
M 06 42 15 92 75
E stramrood@metaskope.nl
LinkedIn

Paula den Hertog

Paula studeerde in 1977 af als psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Tot 1991 werkte ze in verschillende settings, als wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit Brabant en bij een instelling voor vrouwenhulpverlening. Onderwijs en training combineerde ze zo met therapeutisch werk. Tevens rondde ze haar post-doc opleiding af tot psychotherapeut.

In 1991 gaf ze nieuwe inhoud aan haar werk door collegiaal te gaan samenwerken in een zelfstandige psychotherapiepraktijk. Dit succesvolle psychotherapiewerk deed ze tot 1998 met veel plezier.
Hierop volgde de natuurlijk overgang naar een eigen bureau met Hans Stramrood, waarbij na verloop van tijd het samenwerkingsverband metaskope ontstond.

Voor Paula staat de kwaliteit centraal. Zij is concreet en direct, met veel begrip voor de complexiteit van het menselijk bestaan. Door haar ruime ervaring als psycholoog-psychotherapeut, haar ondernemerszin en 'feeling' voor de markt, heeft ze samen met Hans het bedrijf metaskope in zijn huidige vorm ontwikkeld.

Paula voert vooral coördinerende taken uit en houdt zich bezig met beleid en beheer binnen metaskope. Daarnaast levert ze vakinhoudelijke input en toetst ze met Hans de kwaliteit van het professionele handelenmw.drs. Paula C.H. den Hertog
M 06 43 00 89 59
E denhertog@metaskope.nl