M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
individuele coaching

Individuele coaching

Naast het gesprek als belangrijkste vorm, maakt metaskope gebruik van psychologische instrumenten, waaronder: PfPI, PMT, RS, drijfveren, 360° feedback, de Golden PtP.

Executive coaching

Dit is voor de leidinggevende die zijn of haar leiderschapskwaliteiten wil versterken en zich (meer) bewust wil worden van zijn of haar gedrag en stijl. Bijvoorbeeld: waarom vind ik confrontaties een opgave, wat kan ik doen om mijn team tot betere samenwerking te brengen, hoe komt het dat ik steeds brandjes moet blussen?
En die wil weten wat de impact van zijn handelen is: hoe word ik gezien en ervaren door mensen om me heen? Hoe werkt mijn gedrag of houding uit op anderen in de organisatie?
Kortom, effectiever en bevredigender leiding geven.

Business coaching

In een vooraf overeengekomen aantal gesprekken (6 á 10) intensief concentreren op verbetering van functioneren in de werksituatie aan de hand van concrete doelstellingen. Nadrukkelijk aandacht voor rol van de persoonlijkheid: de binnenkant stuurt de buitenkant.

Life coaching

Dit is in essentie bedoeld voor kwesties die buiten de werkcontext spelen, gericht op kwalitatieve verbetering van levensaspecten: betere keuzes maken en uitvoeren, succesvoller handelen. Het is te zien als een vorm van begeleiding, zonder de ernst of aanwezigheid van psychische problemen, maar mèt de expertise van de psychotherapeut.

Vragen over individuele coaching? Neem contact met ons op

Neem contact op