M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl
coaching

Coaching

  • Je doet je best om aan verwachtingen van anderen te voldoen, maar het werkt niet ...
  • De samenwerking met je leidinggevende gaat al een tijdje stroef, maar waar zit 'm dat in ...
  • Je merkt dat je steeds minder energie hebt voor je taken ...
  • Je doet werk dat je eigenlijk niet wilt, of niet zoals je het wilt, hoe pak je dat aan ...
  • Je wilt een stap zetten in je carrière, maar hoe of waar naartoe ...

Zo maar wat voorbeelden van situaties waar je niet mee verder komt en je je incapabel en onvrij voelt. Nadenken over wat er aan de hand is of sparren met een professionele coach kan je verder helpen, zodat je uit je impasse komt.

Een coach is iemand van wie je mag verwachten dat hij betrouwbaar, onbevooroordeeld, respectvol en to-the-point is. Zodat je in een veilige setting kunt nadenken over de moeilijke en soms ontmoedigende kwesties die je op dat moment parten spelen en belemmeren in je werk.

Coachingsgesprekken kunnen helpen de duidelijkheid te krijgen, die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken.

Individuele coaching

Individuele coaching kan bestaan uit: Executive coaching, Business coaching en Life coaching.
Lees meer

Teamcoaching

Doel van het coachen is herstel of toename van o.a. de kwaliteit in de samenwerking en communicatie binnen het team.
Lees meer

Het coachingstraject ga je aan om in een intensief, persoonlijk contact te reflecteren op jezelf in relatie tot de kwesties die je dwars zitten. Met het doel om deze te expliciteren en te ontdekken hoe je er anders mee om kunt gaan, zodat je beter uit de verf kunt komen of tevreden kunt zijn met jezelf.

Het is daarbij van essentieel belang dat je gaat onderscheiden welke aspecten jij zelf in beheer hebt en welke niet. Je kunt namelijk alleen je éigen problemen oplossen, en niet die van anderen. Mooi gezegd: probleemeigenaarschap en invloed uitoefenen.

Twee psychologische aspecten zijn hierop van toepassing: bewustzijn en verantwoordelijkheid.

  • Bewustzijn: zo veel mogelijk zien en weten wàt je doet en denkt.
  • Verantwoordelijkheid: in vrijheid kiezen voor hóe je doet en denkt, met besef van de impact op anderen.

Coaching

Trainingen

"Regie over Eigen Ontwikkeling"

Bewust worden van wat je wilt en wie je bent brengt balans.
Een 2-daagse training met 2 halve dagen 'follow-up' voor 'Young Professionals' in 'high pressure' functies uit onder andere de financiële, juridische, medische en consultancy sectoren. De intellectuele uitdaging, gedrevenheid tot presteren, het tempo en de druk van het werk vormen een dynamisch samenspel dat de balans werk-privé en gevoel-ratio danig kan verstoren.

"Confrontatie als uitdaging"

Confronteren wordt een krachtig tool in plaats van een last.
Een 1-daagse training met een halve dag 'follow-up' voor managers, die herkennen dat ze in confrontaties met medewerkers, collega's of leidinggevende zich onvoldoende kunnen profileren of nog wel eens aan het kortste eind trekken. Waardoor dat wat van belang is, niet gezegd wordt.

Intervisie

Leidinggevenden (top en hoger management) zullen waarschijnlijk onderkennen dat ze het veeleisende werk vooral alleen moeten doen, met weinig mogelijkheid voor een klankbord.

Intervisie kan inspiratie brengen doordat collega-leidinggevenden elkaar bevragen en ervaringen uitwisselen. Gaandeweg zal dat inzicht en bewustzijn opleveren waaruit nieuwe stappen en oplossingen voortkomen.

metaskope verzorgt intervisie als setting en condities voor (collega-) leidinggevenden om diepgaander te reflecteren op eigen positie en functioneren.

Ex-pat Coaching

Bij internationaal opererende bedrijven komen mensen bij elkaar uit verschillende culturen. Zij moeten samenwerken om bedrijfsdoelen te realiseren. Door hun diverse achtergronden verloopt dit proces soms moeizaam en wordt de communicatie verstoord door onbegrip en uiteenlopende impliciete normen en waarden.

metaskope - in samenwerking met Peter Lincklaen Arriëns - onderzoekt de culturele diversiteit èn overeenkomsten, brengt deze in kaart en maakt ze bespreekbaar zodat interactie en bedrijfsresultaten geoptimaliseerd worden.
Vragen over onze Trainingen, een Intervisie of Ex-pat Coaching? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op