M 06 42 15 92 75 | E info@metaskope.nl

psychologen hilversum

Ondernemend in psychologie - psychologie in de onderneming

Assessment

Bij assessment kijk je of iemand geschikt is voor een bepaalde functie, dan wel hoe hij zich in de functie kan ontwikkelen.
Lees meer

Coaching

Coachingsgesprekken kunnen helpen de duidelijkheid te krijgen, die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken.
Lees meer

Psychotherapie

Psychotherapie is een serie gesprekken om in een professionele setting zelfonderzoek te doen.
Lees meer

Metaskope biedt psychologische interventie voor bedrijf en particulier

"We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee we ze hebben gemaakt", doorzag Albert Einstein.

Een visie die ook in de psychologie zijn weg heeft gevonden: wil je namelijk inzicht krijgen in welke soort stagnatie dan ook in je leven, dan zal je die vanaf een ander niveau (meta) moeten beschouwen (skope), waarmee je kennis en begrip op een ruimer en hoger plan komen.

Kernactiviteiten metaskope

metaskope staat voor kennis en ervaring met professionele psychologie in bedrijf en organisatie. Onze kernactiviteiten zijn: assessment, coaching en psychotherapie. Het doel is het optimaliseren of herstellen van de interactie tussen mens en zijn (werk)omgeving.

Alle drie zijn het mensgerichte activiteiten die werken aan zelfkennis en zelfbewustzijn. Met als inzet: heroriënteren op het vanzelfsprekende en automatische in je handelen, zodat je weer zeggenschap kunt krijgen over de verschillende gebieden in je leven. De zin hiervan behoeft geen uitleg meer, de weg ernaartoe vraagt om professionele begeleiding.
Wij focussen met name op de volgende thema's:
  • burnout & achievement
  • persoonlijk leiderschap
  • interactiemanagement
  • motivatie & drijfveren
  • capaciteiten & potentieel

Nevenactiviteiten
De trainingen "Regie over Eigen Ontwikkeling" en "Confrontatie als Uitdaging", Intervisie voor hoger management, ex-pat coaching. Lees meer hierover op de pagina coaching.
Wij zijn universitair opgeleid tot psycholoog en postdoctoraal gekwalificeerd als psychotherapeut. Wij staan ingeschreven in de overheidsregisters GZ-psycholoog en Psychotherapeut en zijn gehouden aan een wettelijk verankerde Beroepscode en Klachtprocedure.

metaskope heeft als vestiging Hilversum en maakt deel uit van een Business Centre in de fraaie omgeving van het Gemeentehuis.